magyar   româna    english    deutsch
keresés


RO, Csíkszereda,
Szász Endre u.28.


hétfő - péntek
10.00 - 18.00
JELENLEGI
KIÁLLÍTÁSUNKINCZE Mózes
Magyar Festészet Napja Csíkszeredában
2015. Október 19. - December 1.

SZÉKELY Géza

Létterek
2015. Február 3. - Március 20.

Úgy tűnik, az emberi lépték hovatovább távolodik tőlünk, igazi küzdelem fordított irányba haladni és fellelni az életet, szellemet, közösséget formába tartó abroncsokat, erővonalakat.  Székely Géza vigyázó szemét a forrásvidéken tartja, innen merít tartalamat, ehhez igazít formát, mert olyan alkotó ő, akiben munkál eredete, számol örökségével. Ez a felelősség azonban nem béklyózza. Szuverén művész aki megéli személyes dinamikáját akár a pokoljárás árán is.

A Pál Galériában kiállított anyag jelentős hányada Madách az „Ember tragédiája” színeinek illusztrációja. E drámai költeményt többek közt olyan rendkívüli alkotók illusztrálták, mint Zichy Mihály, Kass János vagy Bálint Endre, akik után valódi kihívás grafikusként újraértelmezni a művet.

Székely Géza interpretációja látomásszerű villanásokból áll össze, karakteres, tömörítő formavilága archaikus motívumokat közvetít.  A fauszti ember sors-drámája állandóan ismétlődik a sokféle kísértés kereszttüzében létező alkotó emberben. Most, amikor fennáll a veszély, hogy ellenutópiában landolunk, a falanszter sivársága fenyegetőbb, mint bármikor.  A rézkarcon és monotípia változatán, mint fogaskerekek gördülnek a számok útján az embersorok, egy gépezet alkatrészeiként.

A grafikák képletszerű víziói, egy intuitív történelmi emlékezet lenyomatai, sűrítményei.  Hirtelen irányok, feszített ívek alakítják az üzenet drámaiságát. Eleven ritmus, személyes struktúra lüktet a képtérben, eggyé szőve embert, környezetet, tárgyat. Ez a szervező struktúra jelen van a festményeken is, nem lebegnek, nem omlanak szét a színfoltok.

Helyenként éles vonalak terelik, törik át azokat, határozott tagolást adva a kompozíciónak. Mesterien ismeri, érzi a technikát, anyagot, ebből adódóan ezek a munkák líraibb hangvételűek mint a grafikák. Élmény a szemnek az a kifinomúlt kolorit, mellyel a „Fények” a ”Kifejlet” vagy a „Viszonylat” című munkák vannak láttatva.  Azonban nemcsak gyönyörködünk, másképpen is érintettekké válunk.  A közvetlen és nyilvánvaló jelenség jelképpé emelkedik, gondolati feszültséget hordoz.

Tartalmi súlyuk ellenére, nem komorak az alkotások, találékony képi megoldásokban bővelkednek.  Székely Géza a már nagyívű munkásságában mély rétegeinkből, egyéni láttatásban fényre hozza közös képeinket.Kiállító művész:    SZÉKELY Géza
  Meghívó
 
2015. Október 19. - December 1.
INCZE Mózes
Magyar Festészet Napja Csíkszeredában
Kiállításmegnyító:
Október 19., 18:00 óra
Megnyító beszédet mond:
Enikő Hegedüs,
művészettörténész