magyar   româna    english    deutsch
keresés


RO, Csíkszereda,
Szász Endre u.28.


hétfő - péntek
10.00 - 18.00
JELENLEGI
KIÁLLÍTÁSUNKINCZE Mózes
Magyar Festészet Napja Csíkszeredában
2015. Október 19. - December 1.

Elekes Károly

Elfelejtett képek
2013. Június 24. - Július 27.

Elekes Károly művészetével kapcsolatban valószínű, hogy legtöbben a Mamű-társasággal, a Pantenon-csoport munkásságával vagy az utóbbi időben gyakrabban emlegetett Tunning-sorozattal asszociálunk. Grandiózus természet-művészeti munkái, objektjei, helyspecifikus installációi, perfomanszai, fotókollázsai, az alanyi művészettel szembeszegülő „félrelépése” eredményezte tárgyias alkotásai, illetve az itt kiállított festményei is jól tagolható koherens egészbe szerveződnek, melyeket mindvégig erőteljes konceptualitás jellemez. Mindvégig a művész és a művészet pozíciója érdekli, az alkotás értelmessége, értelmetlensége, a műalkotás mibenléte és folyamata, illetve kapcsolata az adott korral. Ezeket a kérdéseket hol a kánonokkal, konvenciókkal való szembeszegüléssel, elrugaszkodással, hol a művészet iránti fokozódó szkepszissel, hol távolságtartó iróniával kezeli. Alkotói tevékenységét ugyanakkor mindvégig az erdélyi gyökerekhez való feltétlen hűsége, és a belőlük való kitörési vágy jellemzi egyszerre, ahogyan a műalkotások mentése, megőrzése, a kánonok felrúgása, az újítás vágya is egyszerre foglalkoztatják.

A jól elkülöníthető alkotói korszakai végső soron egyazon alkotási, gondolkodási folyamatnak a kölönféle momentumai, kezdve a klasszikus avantgárd stációitól a műtárgyhalmozást elutasító, 2003 óta sajátos művészeti sztrájkot tartó, többleti műveket nem termelő „restauráló hivatalnok” pozícióig.

Az Elfelejtett képek egy közel felére fogyatkozott koherens, titkos képanyag, melyet részletezően szürreális, mágikus-mitologikus formavilág jellemez.

Elekes Károlyt, elmondása szerint, valami belső hang, sejtés, vagy minden szabad idő végletes kihasználásának vágya késztette arra, hogy az efemer konstrukciók építése mellett titokban festményeket is készítsen. Eszement, katartikus időszak képei ezek, melyek 1977–1984 között a vásárhelyi Halmokon épített természet-művészeti építmények, lírai építkezések, tájrácsok, lírai beavatkozások, panteisztikus gondolatok, tervek önálló, klasszikus értelemben vett feldolgozásai – valami állandóság a kísérletezések közben.

Túros Eszter

művészettörténészKiállító művész:    Elekes Károly
  Meghívó
 
2015. Október 19. - December 1.
INCZE Mózes
Magyar Festészet Napja Csíkszeredában
Kiállításmegnyító:
Október 19., 18:00 óra
Megnyító beszédet mond:
Enikő Hegedüs,
művészettörténész