magyar   româna    english    deutsch
keresés


RO, Csíkszereda,
Szász Endre u.28.


hétfő - péntek
10.00 - 18.00
JELENLEGI
KIÁLLÍTÁSUNKINCZE Mózes
Magyar Festészet Napja Csíkszeredában
2015. Október 19. - December 1.

Adriana Lucaciu és Alexandru Jakabházi

Kiállítása
2012. November 16. - December 14.

Adriana Lucaciu a grafika nyelvén szólva mindannyiunkat meghív arra a kísérletre, amelyben megpróbálja megragadni  a szellem mélységeit átfogó, kozmogóniai és nem utolsósorban ontológiai távlatból szemlélve az emberiség mai helyzetét. Két ellentétes pólus elé állít minket, ezek a pólusok „a világmindenség kezdetére”, valamint „napjainkra” utalnak. Hatalmas térbe helyez, melynek közepén mérhetetlen űr van, mely mindenképpen felidézi a világegyetem törénetén túl az emberi történelmet is. „A szépség mint ideál – mintha ezt közölnék Adriana Lucaciu művei – már nem jellemző a mai társadalomra, amely leginkább a vereség jegyeit viseli.”  Ez egy olyan világ, amelyben kezdet és vég együtt van jelen. 

Alexandru Jakabházi most kiállított munkáival festőként mutatkozik be, de magával hozza grafikusi műhelyéből sajátos jelvilágát. A művésznek azon képessége, hogy üzenetét két különböző jelrendszerben, a grafika és a festészet jelnyelvén fejezze ki, véleményem szerint már önmagában is a műteremtés bonyolultságáról és mélységéről tanúskodik. Ugyanakkor Alexandru Jakabházi teljesíti az avantgárd művésszel szemben támasztott mindenkori elvárást: a „művészetek szintézisét” célozza meg, nem elégszik meg az egyes művészeti ágak által nyújtott sajátos formai eszköztárral. Alexandru Jakabházi ilyen módon két különböző nyelvezet szintézisét tűzi ki céljául, egyfajta „alkímiai nászban” olvasztva eggyé őket. Kiállító művészek:    Adriana Lucaciu    Alexandru Jakabházi
  Meghívó
 
2015. Október 19. - December 1.
INCZE Mózes
Magyar Festészet Napja Csíkszeredában
Kiállításmegnyító:
Október 19., 18:00 óra
Megnyító beszédet mond:
Enikő Hegedüs,
művészettörténész